Masz prawo

korzystać ze swoich praw

Twoje prawa - miniporadnik

NIEZAMÓWIONA PRZESYŁKA...

Co zrobić kiedy otrzymamy niezamówiony towar?

W przypadku otrzymania niezamówionej przesyłki konsument NIE MA ŻADNYCH OBOWIĄZKÓW!!! Oznacza to, że nie musimy zwracać przesyłki pod wskazany adres ani zawiadamiać przedsiębiorcy o błędnej przesyłce, ani tym bardziej za nią płacić!

Wysyłanie niezamówionego towaru dokonywane jest WYŁĄCZNIE na ryzyko i odpowiedzialność sprzedawcy. Firmy, które działają w ten sposób doskonale zdają sobie sprawę, że nie ma sensu iść do sądu, bo nie doszło między stronami do zawarcia umowy. Czasami można spotkać się z zapisami, że przyjęcie przesyłki jest równoznaczne z zawarciem umowy, ale są one bezprawne i nie rodzą żadnych skutków prawnych. Przeciwnie, przedsiębiorca który je stosuje może mieć spore nieprzyjemności, gdyż praktyka taka może stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów (przedsiębiorca może nawet zostać ukarany karą pieniężną).

Przykład

Firmy mogą przesyłać niezamówione pozycje książkowe, poradniki, itp. Aby zwiększyć przekonanie odbiorcy o konieczności zapłaty, dodają wypisane faktury lub „książeczki opłat” (bardzo podobne wizualnie do książeczek abonamentowych na telewizję i radio) – zapewne licząc, że starsi ludzie z przyzwyczajenia będą dokonywać opłat.

Obrona

W przypadku kiedy firma robi się coraz bardziej nachalna i bombarduje nas telefonami lub korespondencją (z pewnością będą to jedynie zwykłe listy, a nie nadane za potwierdzeniem odbioru, bo firma taka wyrzuci 5 razy mniej pieniędzy w błoto), to można do niej wysłać pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru mniej więcej o takiej treści:

„Niniejszym informuję, że przesłana przez Państwo niezamówiona przesyłka w postaci ………………. jest do odbioru w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 15.00 – 15.10 w lokalu znajdującym się przy ul. ………………….. nr ……… w miejscowości ………………..

Z poważaniem  ………………………. (i podpis)”

WYPŁATA PIENIĘDZY Z BANKOMATU

Zanim odejdziemy od bankomatu po wypłacie pieniędzy, sprawdźmy czy wypłacona suma zgadza się z tą żądaną i pamiętajmy, aby zawsze pobierać potwierdzenie operacji. Istnieją co prawda zapisy systemowe banku, lecz im szybciej złożymy reklamację, tym łatwiej bank zweryfikuje nasze twierdzenia.

ZANIM WYBIERZESZ SIĘ W PODRÓŻ...

W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może zostać podwyższona z jakichkolwiek powodów.

Organizator turystyki może podwyższyć cenę w okresie wcześniejszym już po zawarciu umowy, ale tylko jeśli umowa wyraźnie to przewiduje i jeśli jednocześnie zawiera ona zapis, zgodnie z którym podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu tych samych kosztów, których wzrostem organizator mógłby uzasadnić podwyżkę – jeśli obniżenie to nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Koszty te to wyłącznie:

1) ceny przewozów pasażerskich;

2) podatki lub opłaty od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nakładane przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatki turystyczne, opłaty lotniskowe lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;

3) zmiany kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy.

ZAKUP POŚCIELI NA POKAZIE…

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaproszenia telefoniczne i związane z tym pokazy towarów (kołdry, garnki, sprzęt rehabilitacyjny lub masujący, itp.) organizowane dla konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że można skutecznie anulować umowę zawartą na takim pokazie (najczęściej w hotelu czy restauracji) poprzez złożenie przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 DNI. Nie sugerujmy się tym, co mówi sprzedawca ani tym, co jest zapisane w umowie. Oświadczenie o odstąpieniu może przybrać dowolną formę. Warto jednak sporządzić je w formie pisemnej i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Towar oddajemy w stanie niezmienionym, co nie jest równoznaczne z towarem nieużywanym. Należy pamiętać, że konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, które wynika z korzystania z niej w sposób, który nie był konieczny do stwierdzenia charakteru i cech tej rzeczy. Oznacza to, że konsument będzie odpowiadał, gdy zużyje rzecz bardziej niż to było konieczne, zanim przekonał się, że ta rzecz mu nie odpowiada i że chce ją zwrócić. Towar możemy odpakować i go przetestować. Ważne, żeby go nie uszkodzić ani nie zabrudzić. Najlepiej zrobić jego zdjęcia, aby mieć dowód jego wyglądu w momencie wydania – czasami zdarzają się nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy uszkadzają zwracany towar i przerzucają winę na klienta. Jeżeli oprócz umowy sprzedaży towaru poza sklepem zawarliśmy równocześnie umowę kredytu na sfinansowanie tego zakupu, to warto skierować również do banku odstąpienie od umowy kredytu i odstąpienie od umowy sprzedaży towaru (czyli odpis pisma, które kierujemy do sprzedawcy).

© 2020, Fundacja Granma – Immunitet Konsumenta