Masz prawo

korzystać ze swoich praw

Zakupy w sklepie

Czy paragon jest niezbdny do złożenia reklamacji?

Przedstawienie paragonu w sklepie zdecydowanie ułatwia sprawę, ale nie stanowi jedynego możliwego dowodu zawarcia transakcji! Pamiętajmy, że sprzedawca w Polsce odpowiada z tytułu rękojmi za wydany towar aż przez dwa lata od dnia jego wydania. Przez ten czas mogliśmy zagubić paragon, rachunek czy fakturę VAT. Pojęcie środka dowodowego w prawie jest bardzo szerokie. Sprzedaż może potwierdzić np.:

– świadek, który robił z nami zakupy,
– wydruk zlecenia przelewu internetowego na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę,
– zapis z kamery w sklepie (o ile oczywiście nie upłynął zbyt duży okres czasu i zapis nie został skasowany),
– dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna, książeczka gwarancyjna, itp.), z którego samego już istnienia wynika fakt dokonania sprzedaży.

Jeżeli pamiętamy datę zawarcia transakcji, to sprzedawca może ją sprawdzić również w kasie fiskalnej. Warto korzystać ze swoich praw i nie rezygnować z próby udowodnienia, że sprzedaż miała miejsce tylko dlatego, iż sam sprzedawca uważa paragon za niezbędny do skutecznego złożenia reklamacji – w takiej sytuacji nie będzie on bowiem miał racji.

© 2020, Fundacja Granma – Immunitet Konsumenta