Masz prawo

korzystać ze swoich praw

Fundacja GRANMA powstała w kwietniu 2004 roku. Jej działanie nastawione jest przede wszystkim na pomoc słabszym – konsumentom, którzy zbyt często przegrywają walkę z dobrze zorganizowanymi, silniejszymi ekonomicznie i prawnie oraz profesjonalnymi przedsiębiorcami.

Fundacja GRANMA:
– prowadzi nieodpłatne poradnictwo prawne w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
– działa na rzecz i w imieniu konsumentów w indywidualnych sprawach sądowych, a także występuje przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
– skutecznie walczy z wyrokami e-sądu,
– organizuje pozwy grupowe,
– współpracuje z podmiotami o podobnym profilu działania, licznymi kancelariami prawnymi, adwokatami, a w skrajnych przypadkach z organami ścigania,
– prowadzi działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

© 2020, Fundacja Granma – Immunitet Konsumenta